Backup danych - Piaseczno

Często dane przechowywane przez przedsiębiorstwo są jej najcenniejszym kapitałem. Nieautoryzowany dostęp albo utrata tych danych może nieść za sobą konsekwencje nie tylko dla całej firmy, ale także dla jej współpracowników i kontrahentów. Poprawna polityka bezpieczeństwa opiera się nie tylko na wdrażaniu technologii oraz algorytmów zapobiegającym nieautoryzowanemu dostępowi lub utracie danych, ale także poprawną politykę zarządzania informacjami.

Backup danych (archiwizacja danych)

Ze względu na rozwój coraz to nowszych technologii, coraz więcej danych przetwarzanych jest komputerowo. Dane te jednak bez odpowiedniego zabezpieczenia mogą zostać utracone w sposób nieodwracalny z różnych względów:

  • czynnik ludzki (przypadkowe lub celowe usunięcie danych)
  • błąd w funkcjonowaniu oprogramowania lub systemu operacyjnego
  • fizyczne utrata danych (np. mechaniczne uszkodzenie dysku,
  • kradzież komputera, pożar)

Biorąc pod uwagę losowość wyżej wymienionych przyczyn warto jest zainwestować w archiwizację danych, aby uniknąć stresu i dużych kosztów na specjalistyczne odtwarzanie danych.

Proponowane przez nas w tym zakresie rozwiązania to:

  • oprogramowanie do archiwizacji danych
  • NAS (Network-attached storage)
  • nadmiarowe macierze niezależnych dysków (Raid)

Ochrona antywirusowa

Wraz z rozwojem i zwiększeniem dostępu do Internetu rośnie liczba wirusów i robaków rozprzestrzeniających się dzięki temu medium. W przypadku nierozważnego korzystania z Internetu i braku odpowiedniej ochrony komputery podłączone do sieci mogą być istotnie zagrożone.

Z naszej strony możemy państwu zaproponować wdrożenie ochrony antywirusowej:

  • stacji roboczych oraz serwerów
  • bramy internetowej
  • konkretnych segmentów sieci

Audyt IT

Nie są Państwo pewni bezpieczeństwa informacji lub sieci? Proponujemy kompleksowy audyt IT. Celem tego procesu jest przedstawienie potencjalnych zagrożeń, wykrycie luk i uchybień w zabezpieczeniach i przedstawienie ogólnej oceny bezpieczeństwa IT w firmie. Oprócz tego dodatkowo w ramach usługi stwarzamy listę zaleceń i zmian w procedurach, które wyeliminują niedociągnięcia.

Monitoring

Więcej i szerzej na ten temat w dziale – monitoring

Skontaktuj się z nami